Se alle bildene dine - Microsoft Kundestøtte (2023)

Bilder-appen i Windows 11 samler bilder fra PC-en, telefonen, skylagringskontoer og andre enheter, og plasserer dem på ett sted der du lettere kan finne det du leter etter. 

Kom i gang ved å skrive inn bilder i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Bilder-appen fra resultatene. Eller velg Åpne Bilder-appen ved hjelp av koblingen nedenfor:

Åpne Bilder-appen

Hjelp appen til å finne flere bilder

Bilder-appen viser automatisk bildene og videoene i Bilder-mappen på PC-en og OneDrive. Slik legger du til flere kildemapper i Bilder-mappen:

 1. Skriv inn bilder i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Bilder-appen fra resultatene.

 2. Gå til Mapper i venstre navigasjonsfelt.

 3. Velg Legg til en mappe .

 4. Finn mappen på PC-en som du vil at Bilder-appen skal inkludere, og velg Velg mappe for å legge den til i appen.

  Bilder-appen viser oppdatert innhold fra de nye mappene når du legger til og fjerner innhold.

Kopierer innhold: Hvis du kopierer et bilde, en video eller en mappe i Bilder-appen, forblir innholdet på den opprinnelige plasseringen, og det legges til en duplikat på den nylig angitte plasseringen.

Flytte innhold: Hvis du flytter et bilde, en video eller en mappe i Bilder-appen, flyttes også innholdsplasseringen på enheten. Mappen vil for eksempel ikke lenger finnes på den opprinnelige plasseringen.

Fjerner innhold: Hvis du ikke lenger vil at et bilde, en video eller en mappe skal vises i Bilder, kan du fjerne det ved å høyreklikke (eller velge og holde) elementnavnet i navigasjonsfeltet til venstre. Hvis du fjerner en mappe fra Bilder-appen, slettes ikke innholdet i mappen fra Windows-maskinen.

Sletter innhold: Hvis du sletter bilder eller videoer som er lagret i mapper fra Bilder-appen, slettes de permanent fra Windows-maskinen.

Importer bilder og videoer

Du kan importere bilder og videoer du har lagret på SD-kortet til et kamera, en USB-stasjon, en telefon eller på en annen enhet.

 1. Bruk en USB-kabel for å koble enheten til PC-en.

 2. Skriv inn bilder i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Bilder-appen fra resultatene.

 3. Velg Importer fra applinjen.

 4. Enhetene vises automatisk under Tilkoblede enheter. Velg enheten fra listen over tilkoblede enheter.

 5. Velg bildene og videoene du vil importere.

 6. Velg plasseringen til målmappen for import.

 7. Bestem om du vil slette bildene og videoene permanent fra den importerende enheten ved å merke av for eller fjerne merket for Slett elementer etter import.

  Advarsel!:Hvis du merker av for Slett elementer etter import ,fjernes bildene eller videoene fra importenheten permanent.

 8. Velg Bekreft for å flytte bilder og videoer.

  Obs!:Hvis du bruker en Android-telefon og Importer ikke fungerer, må du kanskje endre telefonens USB-innstilling slik at den kan overføre bilder.

Koble til OneDrive

Bilder-appen kan koble til OneDrive-kontoen, slik at du kan se alle bildene og videoene dine på ett sted. Du kan vise disse på OneDrive-fanen i Bilder-appen når du har koblet til OneDrive. OneDrive-fanen i Bilder-appen viser bare bilder og videoer som er lagret i «Bilder»-mappen på OneDrive.

Når du viser et bilde eller en video i skysamlingen, lastes det automatisk ned til Windows-maskinen. Når nedlastingen er lastet ned, synkroniseres eventuelle endringer du gjør i bildet eller videofilen (flytt, rediger, slett) tilbake til skyen.

I OneDrive-fanen i Bilder-appen ser du dine personlige albumer og funksjoner, for eksempel OneDrive-minner. OneDrive-minnene genereres automatisk av OneDrive, ikke Bilder-appen. Hvis du velger OneDrive-minner eller -albumer i Bilder-appen, kommer du til plasseringen deres på OneDrive-nettet.

Slik kobler du til OneDrive i Bilder-appen:

 1. Skriv inn bilder i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Bilder-appen fra resultatene.

 2. Gå til OneDrive i venstre navigasjonsfelt.

 3. Velg Logg på-knappen for å logge på OneDrive-kontoen. Angi apptillatelser for å få tilgang til informasjonen din.

  Du kan kontrollere om OneDrive er koblet til Bilder-appen under innstillingene for Bilde-appen.

Flytte eller kopiere innhold: Endringer i OneDrive-innholdet gjøres både i innholdet som er lagret på Windows-maskinen og innholdet i OneDrive. Endringer i OneDrive-innhold i Windows synkroniseres også til OneDrive.

Sletter innhold: Hvis du sletter OneDrive-bilder, -videoer eller -mapper fra Bilder-appen, sendes de til vinduets papirkurv fra mappen de kom fra på Windows-maskinen. De slettes også fra OneDrive-kontoen din. Slettede filer vil være tilgjengelige i OneDrive-papirkurven i 30 dager, og deretter slettes de permanent.

Laste opp mobilbilder og -videoer til OneDrive automatisk

En av de enkleste måtene å kopiere alle bildene og videoene til ett sted i Bilder-appen på, er å konfigurere automatisk opplasting til OneDrive for bilder fra mobilenheten.

 1. Åpne Bilder-appen , gå til OneDrive i venstre navigasjonsfelt og logg på OneDrive på Windows-PC-en.

 2. Installer OneDrive-appen på iOS- eller Android-enheten.

 3. Slå på Kameraopplasting i innstillingene for OneDrive-appen fra OneDrive-appen på iOS- eller Android-enheten. De nyeste bildene og videoene du tar, blir automatisk lastet opp til OneDrive.

Når de er lastet opp til OneDrive, vises disse bildene og videoene automatisk i Bilder-appen på PC-en hvis du har OneDrive koblet til Bilder-appen. 

Koble til iCloud

Bilder-appen kan også koble til bildesamlingen på iCloud. Bilder-appen leser bare fra iCloud-kontoen din. Endringer i iCloud-samlingen på Windows-maskinen synkroniseres ikke tilbake til iCloud. Bilder-appen viser ikke favoritter fra iCloud- eller iCloud-album.

Slik kobler du til iCloud:

 1. Skriv inn bilder i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Bilder-appen fra resultatene.

 2. Gå til iCloud-fanen .

 3. Velg hent iCloud for Windows-knappen . Du blir bedt om å gå til Microsoft Store og laste ned iCloud for Windows-appen.

 4. Åpne iCloud for Windows-appen, logg på iCloud med Apple-ID-en din, og velg deretter Bilder på iCloud-appen for å vise iCloud-mediene i Bilder-appen.

 5. Åpne eller gå tilbake til Bilder-appen og gå til iCloud-fanen . Du vil kunne se alt iCloud-innholdet ditt.

  Du kan kontrollere om iCloud er koblet til Bilder-appen under Innstillingene for Bilder-appen.

Flytte, kopiere eller slette innhold: Når du gjør endringer i iCloud-innhold, gjøres disse endringene bare i innholdet som er lagret på Windows-maskinen. Disse endringene synkroniseres ikke tilbake til iCloud.

Tidligere eldre versjoner av Bilder-appen samler bilder fra PC-en, telefonen og andre enheter, og plasserer dem på ett sted der du lettere kan finne det du leter etter. 

Kom i gang ved å skrive inn bilder i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Bilder-appen fra resultatene. Eller velg Åpne Bilder-appen ved hjelp av koblingen nedenfor:

Åpne Bilder-appen

Finn bilder raskt

Se alle bildene dine - Microsoft Kundestøtte (1)

Du kan bla gjennom samlingen etter dato, album, videoprosjekt, mappe eller koder du har brukt på bildene. Du har også muligheten til å slå på ansiktsgrupperingsfunksjonen som en annen måte å finne bilder i samlingen på. Ansiktsgruppering finner lignende ansikter på tvers av bilder eller videoer og sorterer disse grupperingene i album, slik at du kan merke disse albumene med kallenavn du velger. Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres på innstillingssiden for Bilder-appen og i Folk-fanen. Mer informasjon om ansiktsgrupperingsfunksjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om dataene som samles inn og lagres når du bruker tidligere eldre versjoner av Bilder-appen, kan du se «Bilder eldre» i «Bilder»-delen i personvernerklæringen.

Last opp bilder automatisk

En av de enkleste metodene for å kopiere alle bildene og videoene dine til ett sted i Bilder-appen, er å konfigurere automatisk opplasting til OneDrive fra mobilenheten din.

 1. Logg på OneDrive-kontoen i Bilder-appen ved å velge personikonet øverst til høyre. Installer OneDrive-appen på iOS- eller Android-enheten.

 2. Slå på Kameraopplasting i innstillingene for OneDrive-appen på iOS- eller Android-enheten. De nyeste bildene og videoene du tar, vil lastes opp automatisk.

Når de er lastet opp, vises bilder og videoer automatisk i Bilder-appen på PC-en.

Få mer hjelp til å overføre bilder og videoer fra Android-enheten eller en iPhone til en PC. 

Importer bilder og videoer

Du kan importere bilder og videoer du har lagret på et SD-kort i kameraet, på en USB-stasjon eller på en annen enhet.

 1. Bruk en USB-kabel for å koble enheten til PC-en.

 2. Skriv inn bilder i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg appenBilder fra resultatene.

 3. Velg Importer, og følg instruksjonene for å importere fra en mappe eller en USB-enhet. Appen velger automatisk elementer du ikke har importert tidligere, men du kan også velge selv hva du vil importere.

  Obs!:Hvis du bruker en Android-mobil og Importer ikke fungerer, må du kanskje endre USB-innstillingen på telefonen slik at du kan overføre bilder.

Hjelp appen til å finne flere bilder

Bilder-appen viser automatisk bildene og videoene i Bilder-mappen på PC-en og OneDrive. Slik legger du til flere kildemapper i Bilder-mappen:

 1. Skriv inn bilder i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg appenBilder fra resultatene.

 2. Velg Se flere > Innstillinger .

 3. Under Kilder velger du Legg til en mappe .

 4. Velg en mappe fra PC-en, en ekstern stasjon eller en nettverksstasjon som er koblet til PC-en, og velg deretter Legg til denne mappen i Bilder for å legge den til i Bilder-appen.
  Undermapper i mappene du legger til, inkluderes også.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 11/19/2022

Views: 6236

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.